Toshiba – Promocija proizvoda na Danima Komunikacija

Cilj projekta

Osmišljavanje kreativnog koncepta promocije Toshiba proizvoda na konferenciji “Dani komunikacija” u Rovinju.

Detalji projekta

Client: Toshiba

Tags: Grafički dizajn, Organizacija promotivnih evenata

Back to Top