Strava

Cilj projekta

Izrada novog brenda travarice i repozicioniranje proizvoda iz segmenta tradicionalnog pića i pozicioniranje u segment pića za mlađu “otkačenu” populaciju.

Detalji projekta

Client: Primores d.o.o.

Tags: Izrada vizualnog identiteta

Back to Top