Shivam

Cilj projekta

Izrada vizualnog identiteta za “handmade accessories” brand Shivam. Izrada logotipa, definiranje prilagođene tipografije i odabir brend boja.

Detalji projekta

Client: Shivam

Tags: Izrada vizualnog identiteta

Back to Top