Keko

Cilj projekta

Vizualni identitet i ime maskote

Koncept i izvedba projekta

Kao inspiraciju odabrali smo Bjeloglavog supa koji nastanjuje otok Krk. Pretvorili smo ga u “zelenoglavog“ supa, kako bi dočarali njegovu ulogu u očuvanju prirode i ekološki aspekt. Jedini zelenoglavi sup na svijetu, originalan i jedinstven. Također smo cilj njegove poruke pojačali korištenjem lista, unutar dizajna, kojeg Keko nosi oko vrata. Keko je simpatičan i prepoznatljiv te je kao takav zanimljiv mnogim ciljnim skupinama.

Detalji projekta

Client: Ponikve Krk

Tags: Ilustracija, Izrada vizualnog identiteta

Back to Top