Explore Zagreb & Explore Adriatic – Grafički dizajn i prijelom stranica

Explore Zagreb 2015

Explore Zagreb 2016

Explore Adriatic 2016

Cilj projekta

Dizajn, grafička priprema i izrada interaktivnog turističkog vodiča Explore Zagreb i Explore Adriatic.

Detalji projekta

Client: Stellar Evolution

Tags: Grafički dizajn, Ilustracija

View Project
Back to Top