Erste Banka

Cilj projekta

Koncipirati promotivni događaj Erste banke u organizaciji Austrijskog veleposlanstva povodom ulaska Hrvatske u EU. Komunikacijski cilj je zadovoljiti 3 aspekta – humanitarni karakter, direktno iskustvo korištenja “Pametne kartice” i zabavu za sve generacije.

Detalji projekta

Client: Erste Banka

Tags: Grafički dizajn

Back to Top